Roosters nieuwe mazen 3x3

In de volgende Privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens van u worden verwerkt als u klant bent of informatie wilt ontvangen over onze producten en diensten.

Jan Maarse VOF, gevestigd aan Venneslatweg 18, 7151 HD te Eibergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dide Maarse is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens van Jan Maarse VOF. Zij is te bereiken via : Info@janmaarse.com T: 0031545840663.

Deze gegevens zijn van toepassing op alle persoonsgegevens die Jan Maarse VOF verwerkt zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Jan Maarse VOF wordt de volgende websites verstaan: Janmaarse.com en Roostersentrappen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jan Maarse VOF verwerken persoonsgegevens van u omdat zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Jan Maarse VOF (roostersentrappen.nl). Dit houdt in dat wij als online winkel geen producten, diensten of offertes kunnen maken zonder deze gegevens. Verder ontvangen Jan Maarse VOF deze gegevens zelf aan ons verstrekt heeft.

Verder gebruikt Jan Maarse VOF uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen, e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Jan Maarse VOF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (btw).

Hieronder vindt u een overzicht van de algemene persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bij het aanvragen van een offerte is enkel uw e-mailadres nodig voor het correct maken van een offerte. U hoeft geen naam, adres of telefoonnummer aan ons te verstrekken.

Wanneer u overgaat op het aankopen van een product bij Jan Maarse VOF (Roostersentrappen.nl) zijn wij genoodzaakt om uw voor- en achternaam, adresgegevens telefoonnummer en e-mail adres te verkrijgen voor het correct verwerken van de bestelling.

Wanneer u product heeft aangekocht bij Jan Maarse VOF hebben wij ook de volgende gegevens van u:

 • Relatiecode / klantnummer
 • Ordernummer
 • Factuurnummers
 • Totaal bedragen
 • Odernummers
 • Bezorgkosten
 • Bakgegevens voor retour van producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Jan Maarse VOF gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen (besluiten over zaken) die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jan Maarse VOF) tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Jan Maarse VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zullen offertes en mail contact maximaal 5 jaar bewaren. Wij hanteren een bewaartermijn van 8 jaar voor de administratieve basisgegevens. (Fiscale bewaar plicht Belastingdienst)

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken worden door Jan Maarse VOF gebruikt.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Jan Maarse VOF werkt enkel samen met de volgende partijen:

 • Logistiek : transport, post, pakket bezorgers en partijen die mails versturen.
 • Marketing: Gebruiken wij software zoals Google Adwords.
 • Analyse diensten : Gebruiken wij diensten zoals Google Analytics
 • Specifieke doelheiden : afhandeling betaling, boekhouden etc.
 • Belasting dienst

In sommige gevallen worden gegevens verstrekt aan derde landen. Deze landen vallen binnen de EER ( Europese Economische Ruimte ).

Jan Maarse VOF verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Beveiliging

Jan Maarse VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We beschermen onze systemen tegen virussen, malware en Heckings software. Jan Maarse VOF maakt gebruiken up-to-date software. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@janmaarse.com.

Uw persoonlijk rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jan Maarse VOF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@janmaarse.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Jan Maarse VOF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons